Despre proiect

 

 

 

Descriere proiect

 

Denumirea Beneficiarului: CREATIVE SCREEN SRL

Titlu proiect: Diversificarea activitatii societatii

Cod SMIS 2014+: 108257

 

CREATIVE SCREEN SRL, cu sediul în localitatea Municipiul Satu Mare , str. Victoriei, nr. 10, Etaj Parter, Ap 1, județul Satu Mare, a incheiat contractul de finanțare nr. 2119/24.05.2018 cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agentia pentru Dezvoltare Regională Nord – Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional la nivelul regiunii Nord – Vest.

Rezultatele proiectului sunt:

  • dotarea firmei cu LINIE FABRICATIE PELETI
  • 8 angajați noi.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii:

  • diversificarea produselor și serviciilor firmei
  • crearea a 8  locuri noi de muncă.

Proiectul a fost derulat la adresa Municipiul Satu  Mare Str Drum Lazuri Nr 5 , județul Satu Mare, în perioada 24.05.2018 – 30.11.2019.

Valoarea totală a proiectului a fost de 1.209.159,00  lei, din care valoarea finanțării nerambursabile  este de 810.000,00 lei din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 688.500,00 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 121.500.00 lei

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro


Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

www.inforegio.ro      |      facebook.com/inforegio.ro

 

  

 

 

 

Anunț de presă

Data: 11 iunie 2018

Diversificarea activitatii societatii

CREATIVE SCREEN SRL, cu sediul în localitatea Municipiul Satu Mare , str. Victoriei, nr. 10, Etaj Parter, Ap 1, județul Satu Mare , derulează începând cu data de 24.05.2018 proiectul intitulat: “Diversificarea activitatii societatii ” cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin REGIO – Programul Operațional Regional 2014-2020, în baza contractului de finanțare nr. 2119/24.05.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru REGIO – Programul Operațional Regional 2014-2020 și Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Nord-Vest. Codul MySMIS: 108257

Obiectivele proiectului sunt:

  • Cresterea cifrei de afaceri cu minim 50 % în termen de 3 ani de la implementarea proiectului
  •  Crearea de 8 noi locuri de munca

Proiectul se va implementa la adresa: Municipiul Satu  Mare Str Drum Lazuri Nr 5 , județul Satu Mare, în perioada 24.05.2018 – 31.03.2019.

Valoarea totală a proiectului este de 1.209.159,00 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 810.000,00 lei.

 

CREATIVE SCREEN SRL

Tel.: 0746/210.610, email: financiar@creativescreen.ro


Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro


Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

www.inforegio.ro      |      facebook.com/inforegio.ro

 

  

 

 

 

Comunicat de presă

Data: Octombrie 2019

Anunț de presă privind finalizarea proiectului, POR 2.1A- Microintreprinderi

 

Denumirea Beneficiarului: CREATIVE SCREEN SRL

Titlu proiect: Diversificarea activitatii societatii

Cod SMIS 2014+: 108257

 

Numele Programului: REGIO – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunatătirea competitivității intreprinderilor mici și mijlocii,Prioritatea de investiții 2.1 Promovarea spiritului antreprenorial  in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv incubatoare de afaceri,2.1- Microintreprinderi.

CREATIVE SCREEN SRL, cu sediul în localitatea Municipiul Satu Mare , str. Victoriei, nr. 10, Etaj Parter, Ap 1, județul Satu Mare, a incheiat contractul de finanțare nr. 2119/24.05.2018 cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agentia pentru Dezvoltare Regională Nord – Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional la nivelul regiunii Nord – Vest.

Obiectivul general al proiectului este cresterea competitivitatii economice a firmei SC CREATIVE SCREEN SRL

Impactul implementarii proiectului se traduce în cresterea cifrei de afaceri cu minim 50 % în termen de 3 ani de la implementarea proiectului, crearea de 8 noi locuri de munca.

Beneficiarii directi ai proiectului asupra carora se va reflecta impactul imediat al implementarii proiectului este firma CREATIVE SCREEN SRL datorita cresterii competitivitatii economice a firmei, cresterea veniturilor acesteia si îmbunatatirea imaginii pe piata, angajatii actuali ai firmei + 8 persoane noi angajati datorita înfiintarii si dotarii sectiei de productie cu echipamente performante, va creste gradul de tehnologizare si automatizare, va creste eficienta în munca si gradul de securitate a muncii. Totodata cresterea cifrei de afaceri se va reflecta si în cresterea veniturilor salariale ale angajatilor. clientii firmei SC CREATIVE SCREEN SRL datorita câstigarii încrederii acestora, satisfacerea cerintelor si asteptarilor lor prin produse ce corespund din punct de vedere calitativ.

Beneficiarii indirecti ai proiectului vor fi  furnizorii firmei urmare a cresterii cifrei de afaceri si a capacitatii de productie va creste si cererea societatii pentru materii prime si materiale. comunitatea locala respectiv regiunea datorita cresterii gradului de ocupare a zonei. Implementarea proiectului va genera 8 noi locuri de munca si mentinerea acestora pe o perioada minima de 3 ani de la finalizarea proiectului.Astfel proiectul duce la cresterea numarului salariatilor din zona, reducerea somajului, cresterea conditiilor de viata si dezvoltare economica.

Obiectivele specifice ale proiectului, prevad, cresterea cifrei de afaceri cu minim 50 % în termen de 3 ani de la implementarea proiectului, crearea de 8 noi locuri de munca

Proiectul a fost derulat la adresa Municipiul Satu  Mare Str Drum Lazuri Nr 5 , județul Satu Mare, în perioada 24.05.2018 – 30.11.2019.

Valoarea totală a proiectului a fost de 1.209.159,00  lei, din care valoarea finanțării nerambursabile  este de 810.000,00 lei din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 688.500,00 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 121.500.00 lei

 

CREATIVE SCREEN SRL

Tel.: 0746/210.610, email: financiar@creativescreen.ro


Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro


Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

www.inforegio.ro      |      facebook.com/inforegio.ro